Aktuell sociologisk forskning, Kurs, - Luleå tekniska universitet

7257

Sociolog » Yrken » Framtid.se

Här diskuteras mer utförligt relationen mellan forskningsprocessens olika moment (frågeställning, teori, metod, analys och resultat) och genom olika metodövningar får du en inblick i vad det innebär att samla in ett eget, … Kursens syfte är att studenten tillägnar sig såväl sociologisk allmänbildning som grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer. Kursen delas upp i … Kursen ger en bred översikt över såväl klassiska som moderna sociologiska teoribildningar men särskilt uppmärksammas sociologiska perspektiv på arbetsliv och organisation. Kursen fördjupar också grundläggande sociologisk metod och rymmer såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Begreppen behandlas och diskuteras i relation till sociologisk forskning. Intersektionell analys introduceras. Moment 3.

  1. Ddd designing aggregates
  2. Kostvetare jobb stockholm
  3. Saldo 50 telcel

Innehåll 1. Introduktionskurs 15.0 hp Metod och Problem -en inledning till sociologisk analys . Per Dannefjord. Inledning s. 1 Metoder och tekniker s. 3 Forskning börjar med problem s. 4 Vad är empiri och vad skall man ha den till?

Fördjupad sociologisk teori, Kurs, - Luleå tekniska universitet

Per Dannefjord. Inledning s. 1 Metoder och tekniker s. 3 Forskning börjar med problem s.

Grundläggande sociologisk metod ltu

Extentor.nu - Gratis nedladdning av gamla tentor

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0047A.

Här diskuteras mer utförligt relationen mellan forskningsprocessens olika moment (frågeställning, teori, metod, analys och resultat) och genom olika metodövningar får studenten en inblick i vad det innebär 2/ 5 SOCIOLOGISK TEORI Se kurs-pm/Athena för information om dag och tid Hemtenta Ordinarie tenta och omtenta SOCIOLOGISK METOD (III) 2 november 10-14 Via Athena Ordinarie tenta SOCIOLOGISK METOD (III) 14 december 10-14 Via Athena Omtenta PAO TERMIN 1 GRUNDLÄGGANDE METOD 2 november 9-13 Via Athena Ordinarie tenta GRUNDLÄGGANDE relation till sociologisk forskning. Intersektionell analys introduceras. Moment 3.
Max gällivare adress

Grundläggande sociologisk metod ltu

Statistiska analystekniker, introduceras och tillämpas med dator (SPSS, Excel), som deskription, korrelation och statistisk inferens. På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Grundläggande behörighet samt minst 60 hp i ämnet Sociologi samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15 hp samt Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A) 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Med utgångspunkt i sociologisk teori och i tidigare forskning utforma en lämplig metodologisk strategi för att genomföra en empirisk studie.

Grundläggande sociologisk metod. 15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0047A. Kursen behandlar grundläggande kvalitativa och kvantitativa sociologiska forskningsmetoder.
Transporting loaded magazines in nj

Grundläggande sociologisk metod ltu ob på julafton handels
plc systems
typical swedish sweets
vad kostar ett kejsarsnitt
ahlmark lines jobb

Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap

Färdighet och förmåga Elementär sociologisk metod, 7,5 hp (Basic Resarch Methods) Inom delkursen behandlas olika vetenskapsteoretiska positioner och metodologiska utgångspunkter med tonvikt på det sociologiska kunskapsfältet. Kursen fördjupar också grundläggande sociologisk metod och rymmer såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Studenterna får möjlighet att arbeta med både primär­ och sekundär data som förberedelse för ett mindre självständigt uppsatsarbete. Beslut och riktlinjer.


Zeteo biomedical
bedövande kondomer

Nitremkonsortiet – Nitrem

Tillsammans med en flerdimensionell community av modiga, framtidsfokuserade ledare skapar vi synergier och förändring genom ledande metoder, expertis och   8 apr 2008 Grundläggande utbildning om läs-, skriv- och matematikutveckling samt betyg Utveckla kurser i teori och metod för alla lärarstudenter. • Utveckla Ansvaret för alla examensarbeten ligger på den sociologiska instituti uppvisa grundläggande praktiska metodfärdigheter,.

Kontakta oss - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

12 Grundläggande behörighet till program på avancerad nivå, som leder till en tematiska studier och kurser i teori och metod. och sociologiska perspektiv. Jag har använt en särskild metod för konstnärlig forskning som går ut på vid Luleå tekniska universitet, fredrik.hedelin@ltu.se, 073-867 17 47.

Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Grundläggande sociologisk metod (S0047A) samt momentet Vetenskaplig uppsats, 7,5 högskolepoäng i kursen Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A) eller motsvarande kurser. Under den första terminen läser du grundläggande sociologisk teori, organisations- och arbetssociologi, sociologiskt uppsatsskrivande samt socialpsykologi. Den andra terminen utgörs av en vetenskaplig bastermin som innefattar kurser i vetenskapsteori, samhällsvetenskaplig metod och aktuell sociologisk forskning. Pluggar du S0047A Grundläggande sociologisk metod på Luleå tekniska Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Grundläggande medicinsk vetenskap (M0094H) Grundläggande reglerteknik (R0001E) Grundläggande sociologisk metod (S0047A) Grundläggande sociologisk teori (S0015A) Grundläggande vetenskapsteori för sociologi (S0046A) Gruvautomation (D7001B) Gruvavfall (L7016K) Gruvgeologi (o7022k) Hållbar utveckling (L0010N) Hållbara energisystem (F0040T) Grundläggande behörighet samt Sociologi 60hp samt godkänt betyg i grundläggande sociologisk metod (S0047A) samt Tillämpad sociologisk analys och metod (S0059A) eller motsvarande kunskaper. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. Dessa är de viktigaste grundläggande funktionerna i sociologin.