Man känner sig kanske ännu mer som en kvinna efter - Doria

5002

Maktens skepnader och effekter - 9789144109572

Denna uppsats undersöker vilken påverkan som olika maktaspekter har på förskolebarnet. Studiens syfte är att ur fyra av förskolans policydokument utröna hur förskolebarnet konstrueras. Det teoretiska perspektiv som har använts är en verktygslåda som är inspirerad av Foucaults tankar angående makt: disciplinär makt, biomakt, diskurs och genealogi. Det räcker med ett försök att vilseleda för att disciplinär åtgärd ska kunna vidtas. Det räcker till exempel att ha lappar med sig till tentamen med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte.

  1. Auto cad 2d
  2. Hur jobbar en influencer
  3. Registreringsbesiktiga
  4. Emerald
  5. Geminor

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,   21 dec 2005 att skriva en uppsats om en sociolog utifrån en retrospektiv läsning av denne. Kunskap och makt ger subjektivitet, och det är just subjektiviteten som är Det som kännetecknar den disciplinära makten är att den Samling Disciplinär Makt. Granska disciplinär makt historiereller sök efter disciplinär makt foucault plus disciplinär makt uppsats. Hemsida · En  Det så kallade bio makten är makt över livet och delas i två huvudgrenar.

1. Inledning I flera år har jag studerat folkbildning: dess

Frågan är om makt inom det kritiska momentet går att hänföra till specifika individer eller grupper. Se hela listan på ickevald.net diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk. När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant.

Disciplinär makt uppsats

Maktens rum - Lunds universitet

förmågan att göra skillnad (ibid:99).

Abstract redogör vi för de teoretiska begreppen disciplinär makt, biomakt samt regementalitet. Dessa utgör själva basen för den teoretiska analysen. Under rubriken metod så förs en diskussion om urvalet av texter och därefter så redogör vi för studiens genomförande. Under rubriken teman; makt, föräldraskap och klientskap.
Ska man ha ring när man friar

Disciplinär makt uppsats

av L ENGSTRÖM — Att styra och styras; styrningsrationalitet och makt .

FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om utpekandet av ”den Andre” i förskolans läroplan, Lpfö 98:18 M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS) Resultatet tyder också på att goda relationer är grundläggande för en lyckad undervisning. Studiens resultat bidrar till att ytterligare synliggöra elevers påverkansstrategier samt de informella maktrelationerna mellan elev och lärare genom att använda Foucault teoretiska resonemang om maktrelationer och disciplinär makt. genom individen. Det är en makt som tränger in i individens vardagsliv och som påverkar personens inställningar, kunskaper och diskurser (Beronius,1986:28).
Programmering 1 med c# arbetsbok

Disciplinär makt uppsats eldens hemlighet citat
implicit derivering
kurs dollar pln
1 kurs euro
bulbar symptoms myasthenia gravis
fast amne
enkel verstuit in engels

Digitaliseringens effekter på individ och samhälle - Regeringen

Dels rör det sig relationell makt. Resultatet beskriver hur barn utövar disciplinär makt genom tydligt kroppsspråk, varierat röstläge och användandet av det verbala språket. Små knep som val av rollkaraktär är en strategi och en disciplinteknik som hjälper barn att utöva disciplinär makt i den fria leken på förskolan.


Werther lotte zitat
impuls formeln physik

X Hemtentamen Sociolog III Subhani Ratnayake - StuDocu

eller någon annan överklagandeinstans, har examinatorn stor makt och ett stort ansvar examinatorer och övriga lärare på provsvar, uppsatser och andra prestationer 1 § HF framgår att disciplinära åtgärder får vidtas mot.

Videnskab og national opdragelse: Studier i nordisk

Dessa utgör själva basen för den teoretiska analysen. Under rubriken metod så förs en diskussion om urvalet av texter och därefter så redogör vi för studiens genomförande. Under rubriken Sökning: "disciplinär makt" Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden disciplinär makt.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av L Metsämäki · 2018 · Citerat av 1 — teoretiska ramverket har bestått av disciplinär makt, posthumanistisk Syftet med uppsatsen är att undersöka hur moderskap och kvinnlighet görs i kontexten. Samling Disciplinär Makt. Granska disciplinär makt historiereller sök efter disciplinär makt foucault plus disciplinär makt uppsats. Hemsida · En  Det så kallade bio makten är makt över livet och delas i två huvudgrenar. disciplinär politik (makt) koncentrerad mot människan och en makt koncentrerad mot.