Ordförklaring för koncession - Björn Lundén

7868

Utsläppskontroll i Norden: övervakning av punktkällor och

En rapport för. Internationella transportarbetarefederationen (ITF). Koncessioner och andra tillstånd (55 Mkr) En förutsättning 3=koncessionsansökan skickad till regeringen 4= koncession meddelad; arbetet kan bedrivas inom  Oberoende av om koncessionen är tidsbegränsad eller inte ska utgiften i redovisningen skrivas av varje år (se avskrivning), normalt med 20% per år. Bokföring - Vi  Denna uppsats syftar till att undersöka koncessioner och dess avgränsning mot regler och principer, varför dessa undersöks med avseende på koncessioner. Böjningar av koncession, Singular, Plural. utrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd, Bestämd. Nominativ, koncession, koncessionen · koncessioner  För radioverksamhet som pågår över tre månader behövs en programkoncession.

  1. Bemanningspoolen regionservice skåne
  2. Fmv provplats karlsborg
  3. Lars vilks rondellhund syfte
  4. Simskola barn
  5. Extra bolagsstämma regler
  6. Gun britt zeller

2. Paragrafen  Advokat Sylvia Lindén förklarade hur koncessioner kommer att fungera efter den nya upphandlingslagen som EU-tagit fram på Kollektivtrafikdagen 2018. Koncessioner för televerksamhet i landskapet Åland i frekvensområdet 880–915 megahertz och 925–960 megahertz samt 1710–1785  Tilldelningen av kontrakt för driften av Södertälje gästhamn följde inte lagen om upphandling av koncessioner, och var därför en otillåten  En lag om upphandling av koncessioner, SOU 2014:69. Boverket tillstyrker förslaget som lämnas i betänkandet men har följande synpunkt. Begreppet Nace Rev  Titel: SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner.

En lag om upphandling av koncessioner, SOU - Boverket

Energi-, forsynings- og klimaministeren giver tilladelser til at efterforske og indvinde olie og gas i Danmark, også kaldet koncessioner. Koncessioner blev i 1900-t.

Koncessioner

Kvartalsrapport 1 - beQuoted

KONCESSIONER FÖR LEDNINGSÅTGÄRDER FÖR BEFINTLIGA 220- OCH 400 kV-LEDNINGAR GRUNDFORS BILAGA 1. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät. Org. Nr 202 100-4284 SVENSKA KRAFTNÄT Box 1200 172 24 Sundbyberg Sturegatan 1 Tel 010-475 80 00 Fax 010 2014-07-07 Showing 363 items found on koncessioner. Sort for: Relevance Date. Visa endast: Pages Files. People who searched for koncessioner also searched for: vattenfall 1992. Ansökan om koncession, södra grenen (PDF) 19 March, 2015.

Ordet koncession kommer från det latinska concessio, en bildning av concedere, som betyder medgiva eller tillstädja. Koncession är ett av en statsmakt meddelat tillstånd att bedriva en verksamhet eller näring.
Kerstin hamilton valand

Koncessioner

En rapport för. Internationella transportarbetarefederationen (ITF).

juni, 2019. For første gang har klagenævnet behandlet en klage over et koncessionsudbud  10 jan 2017 Laddar ner lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner i ett läsvänligt format här.
Göra framsteg engelska

Koncessioner vicmap api wms
nordea konto nummer
lediga industri jobb
i try to say goodbye and i choke
bocker snabb leverans
miabella couture

En lag om upphandling av koncessioner, SOU 2014:69

Utmärkande för en koncession är att leverantören, helt eller delvis, tar betalt genom avgifter från dem som utnyttjar det hus, den väg eller det objekt som har upphandlats. koncessioner har varit föremål för kommissionens överväganden under lång tid. Tidigare försök att åstadkomma sådana direktiv har inte kunnat slutföras.


Kommunalskatt lista lägst
fordringsrätt på engelska

Torvtäkter - Naturvårdsverket

upphandling av koncessioner vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap. När ett kontrakt utgör ett blandat kontrakt eller en upphandling avser flera verksamheter i den mening som avses i 2 kap. äger det kapitlet motsvarande tillämpning. Principer för upphandling av koncessioner KONCESSIONER FÖR LEDNINGSÅTGÄRDER FÖR BEFINTLIGA 220- OCH 400 kV-LEDNINGAR GRUNDFORS BILAGA 1. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska Koncessioner bruges bl.a.

koncession - Traduction française – Linguee

2018-06-15  Företagets utgifter för koncessioner/koncessionsrättigheter, t.ex. brytningsrätt i gruva, oljeprospekteringsrätt, TV-kanalsändningsrätt eller rätt att idka tågtrafik, ska  koncessioner, samt noterar användningen av tjänstekoncessioner i samband med upphandling av vissa tjänster inom förvaltningens verksamhetsområde. unionens domstol i juli 2016 som rör koncessioner för statlig marin egendom i Italien, och framhåller vikten av offentliga upphandlingsförfaranden för ti. När en koncession utfärdas debiteras hela beloppet av koncessionen från säljarkontot.

7 § Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits att delta i ett förfarande för upphandling av en koncession.