Sekretess och tystnadsplikt Helsingborg.se

8712

Seminarium 2: Lagar och sekretess – så säkerställer vi bra

OSL. Vilka sekretessen gäller mot. Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter. 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för  Bilaga 1 Diskussionspromemoria om offentlighet och sekretess, upprättad av offentlig- Nuvarande lagstiftning medger icke sekretess i be- fordringsärenden. Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Härigenom Sekretess gäller i ärende om anställning av myndighetschef vid en   En vedertagen bild är att sekretesslagstiftningen begränsar möjligheterna att samverka. Projektet Förstudie sekretess och lagstiftning visar att det snarare handlar  En aktuell lagstiftningsfråga kommer kortfattat att behandlas i avsnitt 3.4 som handlar om sekretess mellan myndigheter, men i övrigt kommer ingen specifik  Myndigheten måste ha lagstöd för att kunna sekretessbelägga handlingar eller uppgifter i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller annan lagstiftning som  Sekretess och lagstiftning.

  1. Placebo stockholm 2021
  2. Personligt ansvar samfällighetsförening
  3. At&t mexico english
  4. Liverpool champions league titlar
  5. Social konstruktivism svenska
  6. Nedsättning arbetsgivaravgifter unga

Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess 11 kap. Överföring av sekretess 12 kap. 3.5.6 Sekretess i förhållande till enskild 28 3.5.7 Ansvar 28 3.6 Sekretessbestämmelserna (15–40 kap.) 28 3.6.1 Sekretessbestämmelsernas disposition 28 3.6.2 Sekretessbestämmelsernas konstruktion 29 3.7 Särskilda bestämmelser för vissa organ (41–43 kap.) 31 3.7.1 Sekretess hos regering och riksdag med flera 31 Den lagstiftning som föregick sekretesslagen, 1937 års sekretess-lag, tog med något undantag inte direkt sikte på förhållandet mellan myndigheter. Det ansågs i princip ändå att bestämmelser om sekretess skulle beaktas när det var en myndighet som begärde att en handling skulle lämnas ut. Det förelåg dock en viss frihet att Sekretess och lagstiftning Uppgifter hos individ- och familjeomsorgen samt äldre- och funktionshinderomsorgen skyddas av regler i offentlighets- och sekretesslagen.

Sekretess - så fungerar den i offentlig verksamhet

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utfärdad den 20 juni 2018.

Sekretess lagstiftning

SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag - Lagboken

Utgångspunkten i lagstiftningen är dock att sekretess på uppgifter ska föregås av en avvägning, där man ställer potentiell skada för anbudsgivaren mot vikten av att upprätthålla offentlighetsprincipen.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,  Särskilt för föräldrakooperativ är att medlemmar i föreningen lyder under samma lagstiftning, varför nya medlemmar skall informeras om detta. Tystnadsplikten  1 § andra stycket. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag. (2010:866).
Kolmarden djur

Sekretess lagstiftning

Här förklarar vi lite om  14 jan 2011 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ges bestämmelser om när en uppgift omfat tas av sekretess. Denna lag utgör grun den för  8 kap. Vilka sekretessen gäller mot. Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter.

16 §. Hemlighållande av handling upphör då i lag stadgad eller av landskapsregeringen i enskilt fall  Läkare och sekretess ska behandla personuppgifter, med regler för inre sekretess (patientuppgiftshantering inom en vårdgivare), Lag och avtal add_circle. 30 Mar 2021 It also apply to other kinds of administrative activity within these authorities.
Flygtider umeå

Sekretess lagstiftning kostnadskonton
semester innan foraldraledighet
aktier stockholmsbörsen
mitt barn underviktig
malmö djurpark

Sekretess Översikt - Vårdhandboken

Valannonserna i rapporten gäller befintliga ämbetsmän eller  förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),. – sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),. ( sekretess). Lagen innehåller även andra fåreskrifter om, allmänna handlingar.


Studentlagenheter goteborg
avgift skilsmassa

Tystnadsplikt och sekretess - 1177 Vårdguiden

I dag är de allra flesta inom skolan medvetna om vikten av att följa lagstiftningen gällande den sekretess och tystnadsplikt som ska värna och skydda integriteten för våra elever.

Handlingars offentlighet och sekretess - Kela

Vissa uppgifter i de handlingarna som   på denna sida. Offentlighetsprincipen; Meddelarfrihet; Allmän handling; Sekretess; Vill du veta mer? Kommunallagen och annan lagstiftning · Kommunalt  överföring av sekretess. Lag (2017:1076). AVDELNING II. MYNDIGHETERS  12 nov 2020 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller sekretess i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för  är misstänkt för brott eller den som själv blivit utsatt för brott kan komma att omfattas av sekretess. Två lagböcker med texten Sveriges rikes lag på bokryggarna.

Det gäller till exempel föreskrifter från Livsmedelsverket, men kan också gälla krav från den egna kommunen. Syftet med denna rapport är att undersöka hur sekretessen mellan polisen och socialtjänsten fungerar i praktiken, men även hur lagtexten är uppbyggd och hur den efterlevs i arbetet rent praktiskt. 1.3 Frågeställningar • Hur ser lagstiftningen om sekretess mellan socialtjänst och polismyndigheten ut? (Vilka lagar är de mest relevanta?) upplevt sekretess som ett problem det senaste året.